Muziek vertelt een verhaal

Muziek doet wat met je als mens.
Het maakt je vrolijk, opgewekt of droevig, zet je aan tot werk of geeft je rust…

Wie heeft er niet een ervaring met muziek?

 • Herinneringen aan muziekspelletjes op schoot bij mama, papa, opa of oma
 • Lessen of de musical op de basisschool
 • Thuis muziek maken omdat iemand in de familie een instrument bespeelt
 • In de winkelstraat of winkel
 • Op een begrafenis

Wij bieden voor school, club, of vereniging verschillende mogelijkheden aan om met muziek bezig te gaan.

Zo organiseren wij muziekprojecten:

 • Natuurgeluid = natuurlijk geluid. Wij gaan met elkaar naar buiten, op zoek naar wat er allemaal geluid maakt. Dit verzamelen we en daarmee gaan we met elkaar een muziekstuk maken.
 • Improviseren. Samen ontdekken hoe je vanuit het “niets – iets” kan maken.

Als stichting stimuleren wij bijvoorbeeld het combineren van muziek met andere disciplines.

 • Verhalen vertellen met muziek
 • Filmmuziek maken
 • Muziekopnames maken
 • Muziek in combinatie met Beeldend

Natuurlijk kunnen wij ook basisvaardigheden aanbieden op het gebied van muziek:

Muziek op schoot (0-4 jaar)
Baby’s en peuters vinden het heerlijk als er met hen gezongen en gespeeld wordt. Door samen met muziek bezig te zijn wordt er voortdurend een appèl gedaan op de motorische, verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Muziek in de school (4-12 jaar)
 • Workshops muziek voor deskundigheidsbevordering van de leerkrachten
 • Projecten met klassen (onder-, midden-, bovenbouw)
 • Inhuren van een vakleerkracht muziek (zzp) voor een schooljaar muziekonderwijs in een deel van/of de gehele school
Muziek met andere doelgroepen
Ook voor alle andere doelgroepen (12-100 jaar) kunnen wij als Stichting allerlei mogelijkheden aanbieden.

Stel uw vraag en wij gaan zoeken naar de juiste invulling.